Design a site like this with WordPress.com
Get started

Isang Ikaw

Sa aking kasaysayan
Ikaw ay nagsimula sa isang talata
Isang maliit na bahagi
Na unti-unting umusbong
Na maihahalintulad sa isang patak ng ulan
Sa isang butil ng puting buhangin
Sa isang kulay sa bahaghari
Isang parte ng kabuuan
Ng isang buhay na aking inaasam

© jpethoughts, 2019

2 thoughts on “Isang Ikaw

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: