Pag-Ibig na Walang Hanggan

Poem #24 [Filipino]

The Void

Poem #23

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started