Sa Tamang Panahon

Poem #12 [Filipino]

Advertisements

Isang Ikaw

Poem #11 [Filipino]

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started