Design a site like this with WordPress.com
Get started

Sa Tamang Panahon

Hindi ko alam kung saan tayo patutungo,
Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo ganito.
Ngunit sa ngayon, alam kong masaya ako
Na ikaw ay lagi kong kasama.
Alam naman natin hindi pa tayo parehong handa
Na magsimula ng sarili nating akda
Kaya sa ngayon, wala akong ibang hangad
Kundi sa piling ko ika’y wag lang mawawala
Pero paano kung isang araw, ay mayroong iba
Sayo ay magbibigay ng kakaibang saya?
Paano na tayo, paano ang lahat
Kung ika’y maging pagmamay-ari niya?
Sarili ko’y di ko rin maintindihan
Gusto na nga talaga kita
Ngunit saan nga ba tayo patutungo,
Hanggang kailan tayo ganito?
Sana balang araw ay malaman ko
Na balang araw ikaw ay magiging akin
Hindi man ngayon, kahit papaano’y sigurado
Sapagkat alam ko, ang puso ko, malapit ka nang mahalin

© jpethoughts, 2019

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: